Profil spoločnosti

Sme výrobca širokého spektra inhibítorov korózie pre vodné, vodno-glykolové (MEG,DEG,MPG,glycerín) a alkoholové chladiace a teplonosné systémy.

Použitím našich inhibítorov je možné dosiahnuť splnenie podmienok pre teplonosné kvapaliny podľa noriem:

 STN 66 8910
  VW- TL-774-C
  VW- TL-774-D,F
  VW- TL-774-G
  VW- TL-774-H
  VW- TL-774-J
  PN-C-40007
  ASTM D 1384
  ASTM D 3306
  ASTM D 4985
  ASTM D 6210
  ON V 5123

V prípade potreby pripravujeme naše produkty podľa požiadaviek zákazníkov.

Pre viac informácií nás kontaktujte.

slochem@slochem.sk