Kontakt

SLOCHEM® s.r.o.                               e-mail:    slochem@slochem.sk
Farský Mlyn 2                                       tel./fax:   +421/33/5522572
917 01 Trnava
SLOVENSKO
IČO: 36 240 494
IČO-DPH: SK2020165774

Kde nás nájdete⇒

Obchodné zastúpenie: